کودکان در این مهد تحت پوشش بیمه از مهد تا خانه قرار دارند. کادری مجرب ، محیطی آرام ، به صورت 2 زبانه پذیرش کودکان شیرخوار تا 6 سال

پیشنهاد می کنیم برترین های مهد کودک را مشاهده نمایید.