پیتزا راز

icon tel
پیتزا راز
تاسیس 1380 WiFi سس پیتزای ما از گوجه فرنگی تازه و ادویجات ایتالیایی روزانه تهیه می شود. همچنین پیتزاها به سبک نیوپولیتن روی توری با خمیر نازک روزانه تهیه می شود. - شاتو (استیک) - پیتزا - پاستا - ساندویچ - پیش غذا
آدرس را بر روی گوگل مشاهده کنید