بیمارستان دامپزشکی البرز - ولنجک

icon tel
icon mobile
بیمارستان دامپزشکی البرز - ولنجک
        بخش های تخصصی جراحی، داخلی 
( چشم پزشکی  و ... ) رادیولوژی، سونوگرافی 
با مدیریت دکتر پدرام پیمانی فرد 
تحت پوشش بیمه دانا    

پیشنهاد می کنیم برترین های دامپزشکی را مشاهده نمایید.