این آگهی منقضی شده است.

دوچرخه سالنی اسپینینگ

دوچرخه سالنی اسپینینگ
معجزه ای برای تناسب اندام کمیته اسپینینگ (دوچرخه سالنی) زیر مجموعه فدارسیون آمادگی جسمانی و ایروبیگ به ریاست سرکار خانم سوزان دولت آبادی مفتخر است این ورزش همگانی را با همکاری گروه Vespin به مردم ورزش دوست ایران زمین معرفی نماید.

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.