بافت مو مدلی است که هم برای موهای کوتاه قابل انجام است و هم برای موهای بلند. شما می توانید به وسیله این مدل، تنوع زیادی در فرم موهایتان ایجاد کنید. در ادامه شما را با بافت موی رومی  آشنا می کنیم.

تقسیم کردن مو برای بافت رومی :

اول کل مو را به صورت دم اسبی میبندیم و دو تا دور سر رابه قطر سه سانت جدا میکنیم و بقیه را با یک کش به صورت دم اسبی محکم میکنیک

بافت کف سر را از کنار گوش شروع میکنیم و از دم اسبی که جمع کردیم یک دسته گرفته و کف سر به همین روش می بافیم . اینقدر ادامه میدهیم تا موی وسط سر به صورت رومی بیرون و دور سر بافته شود