اصطلاح پلاستيك از كلمه يوناني «پلاستيكوس» به معني شكل دادن است. پزشكان معتقدند حدود 600 سال قبل از ميلاد مسيح يك جراح يوناني به نام «هنيه» بيني يكي از بيماران خود را با استفاده از گوشت گونه او تحت عمل جراحي قرار داد. همچنين يك هزار سال پس از ميلاد مسيح(ع)، جراحان از پوست پيشاني براي جراحي هاي بيني و ديگر اعضاي بدن استفاده مي كرده اند.
    اما نخستين شواهد جراحي«بازسازي» پلاستيك در متون سانسكريت 2600 سال قبل يافت شده است. در هند باستان بسياري از تبهكاران اعضاي بدن قربانيان خود را قطع مي كردند. بنابراين طبيعي است كه نياز زيادي به جراحي ترميمي در آن زمان وجود داشت؛ نيازي كه منجر به ايجاد اشكال ابتدايي جراحي پلاستيك شد كه هدف اصلي آن برگرداندن شكل و عملكرد طبيعي اعضاست.
    اما پيشرفت هاي علم جراحي پلاستيك هم همچون اكثر جراحي ها در جهان به قرن اخير بازمي گردد كه روش ها و راهكارهاي مختلفي براي اين نوع جراحي پيدا شد تا جايي كه چند سال پيش شاهد اين بوديم كه بخش هاي بسيار زيادي از صورت زني كه در حمله يك سگ از بين رفته بود به شكلي بازسازي شد. از پيدايش جراحي پلاستيك در ايران و تاسيس اين رشته در دانشگاه تهران بيش از نيم قرن مي گذرد. پايه گذار اين رشته جراحي در ايران دكتر «محمد اصانلو» است. البته در سال هاي ابتدايي و حتي تا 10 سال پيش هم به اعتقاد كارشناسان جراحي پلاستيك در كشور بيشتر براي درمان بيماراني كه دچار مشكلاتي بودند يا در حوادث دچار مشكل مي شدند مورد استفاده قرار مي گرفت اما در سال هاي گذشته الگوي جراحي پلاستيك و برطرف كردن مشكلات به جراحي زيبايي تبديل شده است
     
 

    


    جراحي بيني 
     ايران از نظر تعداد جراحي زيبايي بيني در دنيا اول است و پس از ايران كشورهاي امريكا، انگلستان و فرانسه در رديف هاي بعدي تعداد عمل هاي جراحي زيبايي بيني قرار دارند. به تغيير شكل بيني با كاهش يا افزايش اندازه، برداشتن برآمدگي، جمع كردن پره هاي بيني، تغيير زاويه بين لب بالايي و بيني يا تغيير شكل نوك يا برآمدگي بيني جراحي بيني گفته مي شود. رايج ترين نوع جراحي پلاستيك در كشور هم كه حدود 70 درصد از جراحي هاي پلاستيك را به خود اختصاص مي دهد مربوط به بيني است. البته بخش بسيار زيادي از اين جراحي ها هم مربوط به عمل زيبايي بيني مي شود و بسياري از جراحي هاي بيني در كشور تنها جنبه ظاهري و زيبايي دارند نه به خاطر مشكلات تنفسي. بر اساس نظر كارشناسان 95 درصد متقاضيان جراحي بيني را زنان و دختران گروه سني 14 تا 45 سال تشكيل مي دهند و سهم مردان هم پنج درصد است. البته برخي از بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهد درصد بسيار زيادي از افرادي كه بيني خود را جراحي مي كنند از چهره خود بعد از عمل راضي نيستند و دوباره اقدام به جراحي مي كنند و تنها 10 درصد افراد چهره بعد از عمل خود را دوست دارند. همچنين تعداد بسيار زياد جراحي بيني و همچنين وجود موسسه هاي غيرقانوني زيبايي باعث شده عوارض اين نوع جراحي هم در كشور بالابرود. «دكترمحسن نراقي» عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و رئيس انجمن تحقيقات راينولوژي و عضو آكادمي جراحان پلاستيك و ترميمي صورت امريكا گفته به علت افزايش جراحي هاي پلاستيك بيني در ايران و افزايش تعداد متقاضيان آن، ما هرروزه با افزايش عوارض اين جراحي ها هم از نظر عملكردي و هم ظاهري مواجه هستيم. البته يكي از متخصصان روانشناسي معتقد است برخي از افراد به علت ابتلابه وسواس و افسردگي، احسـاس ناخوشايندي از چهره شان دارند كه اقدام به جراحي زيبايي مي كنند. دكتر سيدسعيد صدر روانپزشك استاديار گــروه روانــپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفته در كشور ما متاسفانه به غير از تعداد خيلي كمي از جراحان پلاستيك بيـني كه به طور مستقيم با روانپزشكان ارتباط دارند، بقيه جراحان براي انجام اين جراحي با روانپزشكان هيچ مشورتي نمي كنند.

 

 جراحي سينه 
    جراحي پلاستيك سينه مي تواند به بسياري از زنان كه به خاطر مشكلاتي همچون سرطان سينه شكل ظاهري خود را از دست داده اند، اعتماد به نفسي دوباره بدهد اما اين روزها جراحي پلاستيك در ناحيه سينه جاي خود را به خارج كردن چربي ها، بافت هاي غده اي و پوست از سينه ها يا برعكس به بزرگ تر كردن سينه ها داده تا آنها كوچك تر يا بزرگ تر و همچنين برجسته تر بشوند. به اعتقاد كارشناسان افراد بيشتر براي تناسب سينه هاي خود با اندام ديگر بدن يا به خاطر افتادگي و كاهش حجم سينه بعد از حاملگي دست به اين نوع جراحي مي زنند
     
  

   


    جراحي شكم 
    يكي از شايع ترين مراجعات در جراحي هاي زيبايي، بدشكلي ها و نازيبايي هاي شكم است. جراحي شكم يا تامي تاك روشي است براي صاف كردن شكم با برداشتن پوست و چربي اضافي و همچنين سفت كردن عضلات ديواره شكم. تامي تاك مي تواند ظاهر برآمده شكم را درست كند.

منبع : روزنامه شرق