دبستان پسرانه صالحین

icon tel
دبستان پسرانه صالحین
         کلاس اول از 15 فروردین ، میان پایه تعداد محدود اول خرداد
هجده سال است تلاش می کنیم تا فراگیرانی دانا ، توانا و متعادل به جامعه تحویل دهیم
    

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.