با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بزگزار می نماید: 
مکالمه فشرده زبان انگلیسی 
اعطای گواهینامه پایان دوره 
    

پیشنهاد می کنیم برترین های آموزشگاه را مشاهده نمایید.