برگزاری کلاس ها به صورت هوشمند چند رسانه ای برگزاری کلاس های لگو زیر نظر نمایندگی LegoEducation دانمارک استفاده از زمین چمن مصنوعی در محل آموزشگاه

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.