دبستان و پیش دبستانی پسرانه بصیر

icon tel
icon mobile
دبستان و پیش دبستانی پسرانه بصیر
        با حضور جمعی از معلمان و مربیان با تجربه وتوانمند شهر تهران
ارزشیابی مستمر
کتب و جزوات کمک درسی
برگزاری منظم آزمون های جامع
آموزش براساس تعامل، اکتشاف و مشاهده
تثبیت یادگیری با نهادینه کردن پژوهش و تحقیق
تحقق تربیت متعادل

    

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.