این آگهی منقضی شده است.

دبستان و پیش دبستانی پسرانه بصیر

دبستان و پیش دبستانی پسرانه بصیر
با حضور جمعی از معلمان و مربیان با تجربه وتوانمند شهر تهران ارزشیابی مستمر کتب و جزوات کمک درسی برگزاری منظم آزمون های جامع آموزش براساس تعامل، اکتشاف و مشاهده تثبیت یادگیری با نهادینه کردن پژوهش و تحقیق تحقق تربیت متعادل

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.