پیش دبستانی و دبستان صالح

icon tel
پیش دبستانی و دبستان  صالح
        پس از 11 سال موفقیت درخشان در منطقه 3 تهران
و به درخواست اعضای خانواده راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی
با حضور مدیریت و معلمین برگزیده منطقه افتتاح گردید
 رقابت در یک فضای آموزشی و پرورشی قوی وسالم
 هماهنگ با سیستم جدید آموزشی کشور

    

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.