این آگهی منقضی شده است.

پیش دبستانی و دبستان صالح

پیش دبستانی و دبستان  صالح
پس از 11 سال موفقیت درخشان در منطقه 3 تهران و به درخواست اعضای خانواده راهنمایی و دبیرستان و پیش دانشگاهی با حضور مدیریت و معلمین برگزیده منطقه افتتاح گردید رقابت در یک فضای آموزشی و پرورشی قوی وسالم هماهنگ با سیستم جدید آموزشی کشور

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.