اولین و تخصصی ترین آکادمی اسکیت و اسکیت برد کشور آموزش مقدماتی و پیشرفته در رشته های اسکیت ، اکسیت برد،BMX

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.