این آگهی منقضی شده است.

باشگاه چاقی پردیس سلامت

باشگاه چاقی پردیس سلامت
افراد چاق ممکن است با امراض اسکلتی، قلبی، ریوی و .. نهایتا نارسایی تناسب اندام انزوای اجتماعی مواجه گردند

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.