حمام آفتاب - سرسره آبی - آب درمانی 
ورودی پارکینگ استخر رایگان 
آموزش خصوصی و گروهی شنا 

    

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.