این آگهی منقضی شده است.

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری شریف

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری شریف
مراقبت مطمئن از بیمار، سالمند و کودک شما در منزل و بیمارستان ارائه خدمات تخصصی و ویژه پرستاری از کلیه بیماران درهر شرایط سنی ، جسمی و روحی

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.