اولین مرکز تخصصی هوشمند زبان انگلیسی کودکان در ایران 
فضای بازی و برگزاری اردوهای تفریحی و علمی
برگزاری کلاسهای ترمیک برای کودکان 7-12 سال
سرویس رفت و برگشت
    

پیشنهاد می کنیم برترین های آموزشگاه را مشاهده نمایید.