برگزاری آزمون های منظم با سیستم هوشمند و استفاده بهینه از فناوری و تکنولوژی روز دنیا
 برگزاری اردوهای علمی و تفریحی
 سرویس رفت و برگشت و غذای گرم

    

پیشنهاد می کنیم برترین های مدارس را مشاهده نمایید.