این آگهی منقضی شده است.

درمانگاه شبانه روزی نوید سلامت

درمانگاه شبانه روزی نوید سلامت
دارای بخش های عمومی ، داخلی، دندانپزشکی زنان و زایمان ، پوست ومو... گفتار درمانی، شنوایی سنجی، تزریقات سرم تراپی، اورژانس

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.