تالار ماهان

icon tel
تالار ماهان
        ظرفیت 800نفر
 2 طبقه پارکینگ
سالن عقد با ظرفیت100نفر
    

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات مجالس را مشاهده نمایید.