این آگهی منقضی شده است.

مجتمع آموزشی غیر دولتی برهان

مجتمع آموزشی غیر دولتی برهان
با 20 سال فعالیت درخشان آشنایی با مجتمع آموزشی و فرهنگی برهان و اینک با سابقه درخشان دو دهه گذشته افتخار این را داریم که پیش دبستانی و دبستان برهان را در سال تحصیلی 92-91 افتتاح نموده تا برگ های دیگری از خدمتگزاری را ارائه نماییم.

پیشنهاد می کنیم برترین های آموزشگاه را مشاهده نمایید.