نسل جدید فرآورده های گوشتی خوراک آفرین تولید مطابق با استانداردهای جهانی واحد نمونه سال 89 اخذ گواهینامه های معتبر صنایع غذایی کسب عناوین تعاونی برتر سال 88 فیله گوشت دودی 98%

پیشنهاد می کنیم برترین های محصولات غذایی را مشاهده نمایید.