این آگهی منقضی شده است.

فرآورده های گوشتی سکالو یک

فرآورده های گوشتی سکالو یک
نسل جدید فرآورده های گوشتی خوراک آفرین تولید مطابق با استانداردهای جهانی واحد نمونه سال 89 اخذ گواهینامه های معتبر صنایع غذایی کسب عناوین تعاونی برتر سال 88 فیله گوشت دودی 98%

پیشنهاد می کنیم برترین های صنایع غذایی را مشاهده نمایید.