فرآورده های گوشتی سکالو یک

icon tel
icon mobile
فرآورده های گوشتی سکالو یک
        نسل جدید فرآورده های گوشتی خوراک آفرین
تولید مطابق با استانداردهای جهانی
واحد نمونه سال 89 
اخذ گواهینامه های معتبر صنایع غذایی
کسب عناوین تعاونی برتر سال 88
فیله گوشت دودی 98%
    

پیشنهاد می کنیم برترین های محصولات غذایی را مشاهده نمایید.