استخر دانشگاه علم و صنعت

icon tel
icon mobile
استخر دانشگاه علم و صنعت
        بانوان - آقایان 
آموزش شنا 
شنای موزون  
سونا و جکوزی 
آب درمانی 
آماده سازی نجات غریق و مربیگری 
آماده عقد قرار داد با سازمانها و مدارس 

    

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.