این آگهی منقضی شده است.

استخر دانشگاه علم و صنعت

استخر دانشگاه علم و صنعت
بانوان - آقایان آموزش شنا شنای موزون سونا و جکوزی آب درمانی آماده سازی نجات غریق و مربیگری آماده عقد قرار داد با سازمانها و مدارس

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.