کار با دستگاه های مدرن بدن سازی ، همراه با برنامه ترکیبی ایروبیک، بلوک سازی، حرکات ترکیبی، کش، وزنه با چوب استپ، کار با توپ (فیتنس بال) ثبت نام سه ماهه، شش ماهه و یک ساله با تخفیف ویژه

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.