کلوپ ورزشی افق

icon tel
icon mobile
کلوپ ورزشی افق
        کار با دستگاه های مدرن بدن سازی ، همراه با برنامه ترکیبی
ایروبیک، بلوک سازی، حرکات ترکیبی، کش، وزنه با چوب
 استپ، کار با توپ (فیتنس بال)
ثبت نام سه ماهه، شش ماهه و یک ساله با تخفیف ویژه

    

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.