این آگهی منقضی شده است.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند
مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی و فوق تخصصی سیتولوژی، پاتولوژی و تشخیص مولکولی

پیشنهاد می کنیم برترین های خدمات و مراکز درمانی را مشاهده نمایید.