خلاقیت و مهارت حرفه ای یک مدیر در لبخندهای رضایتمندانه 
و برق چشمان کودکان تحت مراقبت و آموزش  و انعکاس خواهد یافت
ساعت کار: 6 صبح الی 6 عصر
سن پذیرش: 4 ماه الی 6 سال

    

پیشنهاد می کنیم برترین های مهد کودک را مشاهده نمایید.