دستگاه های شبیه ساز کامپیوتری بای لاین با استفاده از بای لاین دیگر نیازی به انجام ورزش های سنگین نیست،نیم ساعت استفاده از دستگاه های شبیه ساز ورزشی بای لاین که به وسیله کامپیوتر برنامه ریزی و کنترل می شود برابر است با 2 ساعت فعالیت ورزشی سنگین توجه ! کلیه شعب بای لاین در ایران و جهان ، از یک نوع دستگاه که عملکرد مشابهی دارند استفاده می کنند

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.