دکتر صدیقه آذری - جراح و متخصص زنان

icon tel
icon mobile
دکتر صدیقه آذری - جراح و متخصص زنان
        بورد تخصصی زنان و زایمان و نازایی 
قرارداد با بیمارستان های فوق تخصصی بهمن و ابن سینا
با تعیین وقت قبلی 

    

پیشنهاد می کنیم برترین های پزشکان متخصص را مشاهده نمایید.