مدرسه شطرنج شهباز

icon tel
icon mobile
مدرسه شطرنج شهباز
        افزایش تمرکز
تقویت حافظه 
افزایش قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری
کلاس ها مجهز به PC و ویدئو پروژکتور 

    

پیشنهاد می کنیم برترین های باشگاه ورزشی را مشاهده نمایید.