راه های ساده نظافت منزل:
1- نظافت کامل منزل

اول از همه این که باید یک کار را انتخاب نمایید مثل گردگیر، جارو زدن، تی کشیدن و ...
و سپس هر کدام از کارهایی را که انتخاب کردید را برای نظافت کل منزل انجام دهید.
انجام این کار در وقت صرفه جویی می کند و طی یک چرخه منظم نظافت منزل انجام می گیرد.

2- جعبه وسایل نظافت منزل
برای نظافت منزل بهتر است یک جعبه برای نظافت هر قسمت از منزل داشته باشید. برای مثال ابزار و لوازم نظافت سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه و اتاق ها باید از هم جدا باشد، زیرا دستمال و لوازمی که در سرویس بهداشتی استفاده می شود میکروب و باکتری های آن محیط را در خود نگه می دارد و یا لوازمی که در آشپزخانه استفاده می شود چربی محیط را به خود می گیرد، پس بهتر است برای نظافت بهتر منزل از سطل وسایل نظافتی برای هر قسمت از منزل استفاده نمایید.

3- جمع کردن شلوغی های منزل
جمع کردن شلوغی های منزل یکی از موارد نظافت منزل است. شما هر چقدر منزل را تمیز کنید ولی خانه به هم ریخته باشد فایده ای ندارد، پس در ابتدا شلوغی های هر قسمت از منزل را جمع کرده و لوازمی را که نمی خواهید دور بریزید و یا آن هایی که امکان واگذاری دارند را اهدا کنید. 

4- گردگیری و جارو برقی
برای گردگیری از لوازمی که بالا تر قرار دارند شروع کنید تا به پایین، برای مثال ابتدا از تاج مبل شروع کنید تا به دسته و پایه مبل برسید. برای قسمت هایی که دسترسی به آن ها سخته مثل چوب پرده و بالای کمد ها یه پارچه مایکروفایبر به سر جارو برقی ببندید و آن قسمت ها را تمیز کنید؛ بعد از گردگیری جارو زدن منزل را شروع نمایید.

5-تمیز کردن آینه و شیشه ها
برای تمیز کردن شیشه ها و آینه از شیشه شوی استفاده کنید و پس از پاک کردن مجدد یک دستمال خشک بر روی شیشه یا آینه بکشید.