گروه کالا و خدمات
خانم قربان زاده - فیزیک و ریاضیات
خانم کشاورز - عربی و ادبیات