گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

شریعتی، ظفر، گوی آبادی، راجیان دلیری، پلاک ۹
توضیحات

چلوکباب ها
خوراک ها
چلوخورشت و پلوها
آماده عقد قرار داد با نهاد ها، سازمان ها و شرکت ها با منوی ویژه
کترینگ غدیر