گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

امیرآباد شمالی، مقابل بیمارستان قلب، کوچه دانش ثانی، مجتمع پزشکی تخصصی درمان، طبقه اول، واحد ۷
توضیحات

جراح، دندانپزشک
ترمیمی - پروتزهای ثابت ، متحرک و کاشت دندان - جراحی
دندانپزشکی دکتر وحید زمانیان