گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

شعبه پاسداران، بوستان نهم
توضیحات

یک جلسه استفاده رایگان برای آشنایی با دستگاه ایکس باکس بادی همراه با مشاوره پزشک قبل از تمرین
یک جلسه تمرین با دستگاه های ما به مدت ۲۰ دقیقه
معادل با ۳ جلسه بدنسازی در باشگاه می باشد
باشگاه مدرن ورزشی ایکس بادی