گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

هروی، گلزار، امیر نیا، نبش نیلوفر
توضیحات

کباب پاچرخی: چرخ کردن گوشت از شقه گوسفندی و گوساله در حضور مشتری و افزودن فقط پیاز و نمک بدون افزودنی یا هر ماده دیگری و به سیخ کشیدن گوشت و کباب کردن در حضور شما
خانه کباب طهران