گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)
اطلاعات تماس

محدوده جردن
توضیحات

ثبت شرکت و انواع صورت جلسه های مربوط به اداره ثبت شرکت ها از جمله
(سهامی خاص، محدود، موسه و تعاونی و ...)
ثبت انواع علائم و آرم تجاری مربوط به اداره مالکیت صنعتی
ثبت شرکت