گروه کالا و خدمات
اطلاعات تماس

بلوار آیت اله کاشانی، انتهای جنت آباد شمالی، تقاطع آبشناسان، جنب پارک بهاره
توضیحات

مرکز نگهداری، درمان و آموزش معلولین و سالمندان، غیردولتی، غیرانتفاعی، مردمی
موسسه خیریه کهریزک