گروه کالا و خدمات

اطلاعات تماس


توضیحات

آبیابی و تعیین محل حفر چاه به روشهای راداری و ژئوفیزیک و اسکن آبهای زیرزمینی
جهت همکاری با ارگانهای دولتی و بخشهای خصوصی ،ارسال درخواست رسمی الزامی میباشد

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...