گروه کالا و خدمات
(مدت زمان اعتبار این آگهی به پایان رسیده است.)

اطلاعات تماس


توضیحات

آبیابی و تعیین محل حفر چاه به روشهای راداری و ژئوفیزیک و اسکن آبهای زیرزمینی
جهت همکاری با ارگانهای دولتی و بخشهای خصوصی ،ارسال درخواست رسمی الزامی میباشد

برای خواندن ادامه متن کلیک کنید ...