كودكان حدود دو سالگي در زمان بازي يكديگر را هول ميدهند، گاز ميگيرند و يا كتك ميزنند، آنها به شدت از رفتار همسالان خود خشمگين ميشوند زيرا هنوز رابطه برابر را نياموخته اند.

 

آيا والدين بايد دخالت كنند؟
اين وظيفه كودكان در اين محدوده سني نيست كه از خود مراقبت كنند. آنها نياز دارند شخص بزرگسالي كنار آنها باشد تا اگر كودكي اقدام به زدن يا هول دادن ديگري كرد، فرد بزرگسال بدون داد زدن يا دعوا كردن او را متوقف كنند.
دقت کنید جمله "اگر زد تو هم بزن" اين جمله، آسيب فراواني به كودك ما خواهد زد و تمام آموخته هاي فرزندتان را زير سوال خواهد رفت و اين سوال پيش می آيد پس اگر كسی كار بدی كرد من هم مي توانم آنرا تكرار كنم؟
به علاوه او را در خطر آسيب فيزيكي بعضا جبران ناپذير قرار ميدهيد و به كودكان خشم، مجازات و كينه ورزی را آموزش خواهد داد.
پس چه رفتاري داشته باشيم؟
بايد بداند زماني كار به برخورد فيزيكي رسيد، بهتر است دست خود را بالا بياورد و بگويد نزن. با آموزش رفتار به فرزند خود، شما به او مي آموزيد كه در رابطه با ديگران مي تواند حد و مرز مشخصي قرار دهد و از خود دفاع كند.
اگر طرف مقابل به كار خود ادامه داد، فرزند شما بايد محيط را ترك كند.

با اين كار به فرزندتان مياموزيد كه انسانهايي در زندگي سر راه ما قرار خواهند گرفت كه دچار اختلالات رفتاري هستند، و عاقلانه ترين واكنش اين است كه با اين افراد درگير نشويم.
ترك كردن محيط نه نشانه ترسو بودن شخص است، و نه دليل بر بي عرضگي او مي باشد، تنها نشان مي دهد شخص فرق خوب و بد، و درست و غلط را مي داند.