شهرستان کارون یکی از شهرستان‌های استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مرکز این شهرستان کوت عبدالله است. کوت عبدالله مرکز شهرستان کارون شهر جدیدی است که در زمستان ۱۳۹۱ از ادغام مناطق کوت عبدالله، استیشن، خزامی، درویشیه، شریعتی‌یک، کوت نواصر، کوی منتظری، گاومیش آباد، گندمکار و هادی‌آباد ایجاد گردیده است. نام کوت‌عبدالله به کارون تغییر کرد و مرکز شهرستان کارون شد.

کجا اقامت کنم؟

در مراکز اقامتی و توریستی موجود در این شهرستان می توانید اقامت کنید