از قدیم الایام سرمه دوزی از هنرهای قدیمی محسوب می شده و تا زمان حال این هنر ارزنده و زیبا در خانه های من و شما جلوه نمایی میکند. حتی در طول تاریخ مشاهده شده که در لباس پادشاهان و سلاطین این هنر استفاده

 می شده. این هنر اصیل و قدیمی بیشتر به صورت رومیزی و تابلوهای تزیینی و آیات و سجاده و بقچه خود را به نمایش گذاشته است.

 اگر بخواهیم برای دوستان و علاقه مندان مختصری از فرایند آماده کردن این هنر ارزنده و اصیل را یادآور شویم ابتدا باید بدانیم ترمه در شهر یزد تولید میشود و بعد از تهیه پارچه ترمه، انتقال طرح بوسیله شابلون روی ترمه آماده می شود ما در آموزشگاه پارچه را لایی میزنیم و به کارگاه چوبی که شامل 6 تکه چوب است میکشیم و پارچه ترمه آماده دوخت می شود و بعد از دوختن چندین تکنیک خاص روی ترمه با سرمه پیچ و سرمه تراش و منجوق و با نقشهای زیبا هنر خود را روی پارچه با ظرافت خاص پیاده میکنیم و کار برای آستر دوزی آماده است.

کلاسهای سرمه دوزی ما شامل : 12 جلسه 2 ساعته می باشد که هنر آموز در 12 جلسه تکنیکهای سرمه دوزی را فرا میگیرد و اجرا میکند.

برای اینکه دستان هنر آموز تبحر بیشتری پیدا کند یک دار آموزشی در کلاس میباشد که 12 جلسه آموزش را روی آن اجرا میکند  و برای کار در منزل یک بقچه یا رومیزی 1 متری تهیه شده و کارهای فراگرفته در کلاس را در منزل انجام می دهد

تا به تجربه بیشتری دست پیدا کند . ما برای شما عزیزان کلیپی  آموزش آماده کرده ایم که میتوانید مراحل به دارکشیدن پارچه ترمه را مشاهده کنید و بیشتر استفاده کنید.