گام اول : بیهوشی داروهای که برای راحتی شما در طی عمل جراحی تجویز میشود . انتخاب با داروهای وریدی یا بیهوشی عمومی است . دکتر شما بهترین روش را برایتان پیشنهاد خواهد کرد

گام دوم : محل برش

رینوپلاستی هم می تواند به روش بسته زمانی که برشها از داخل بینی داده بشود و یا به روش باز وقتی که برش زیر تیپ بینی که اصطلاحا  ، گول ملا نامیده میشود .

خط برش پله ای بین دو تا سوراخ بینی داده میشود . بعد از این برشها پوست روی استخوان و غضروف بلند میشود . اجازه میدهد که دسترسی برای اسکلت بینی و دوباره شکل دادن آن حاصل شود.

گام سوم :

دوباره شکل دادن ساختمان بینی

به طور کلی بینی بزرگ باید کوچیک شود با برداشتن استخوان و غضروف . بعضی وقتها لازم است که عمل بینی با گذاشتن غضروف اضافه به اتمام برسد . به طور شایع غضروف تیغه بینی همان غضروفی که وسط بینی قرار دارد برای این منظور استفاده میشود. گاهی غضروف گوش و به ندرت ، غضروف دنده نیز استفاده میشود .

گام چهارم :

اصلاح تیغه بینی گج

اگر تیغه بینی گج باشد باید با تیکنیک های صحیح در خط مستقیم قرار گیرد تا مشکلات تنفسی بهبود یابد .

گام پنجم :

بستن محل برشها

وقتی که ساختار بینی کامل شد و شکل مطلوب حاصل شد . پوست بینی دوباره خوابانده شده و محل برشها بسته میشود .

برشهای اضافه ممکن است در خط چین طبیعی بینی برای کم کم پهنا و یا سایز سوراخ داده شود .

گام ششم :

برای یک هفته اسپلینت و پانسمان روی بینی قرار دارد تا از بینی شما محافظت کند و پدیده ترمیم شروع شود .