ضروریترین بخش در عمل رینوپلاستی استئوتومی میباشد . که برای شکل دادن هرم بینی در عمل جراحی زیبایی بینی به کار میرود . جراح بینی از روشهای مختلف بعلاوه تجربه خود می تواند ان را انجام داده تا حداقل عارضه ایجاد میشود . زیرا جبران عوارض از یک استئوتومی غلط قبلی خیلی ساده نمی باشد . تناسب استخوان های بینی بعد از عمل در تعادل و زیبایی بینی نقش اساسی دارد .

نیروی که برای جابجایی استخوانها به کار میرود باید بسیار دقیق و حساب شده باشد تا علاوه بر جابجایی متناسب استخوانها دارای استقامت مناسب باشد لذا همه این موارد سبب میباشد که استئوتومی دقیق امری مشکل به نظر اید .

هرم استخوانی بینی ، نه تنها سبب میگردد که اندازه یک سوم فوقانی بینی را تعیین کند بلکه به علت جسبندگی غضروفهای فوقانی در اندازه و قوام قسمت یک سوم تحتانی بینی نیز نقش بازی نماید . هر گونه غیر قرینگی و تغییر شکل ناشی از استئوتومی غلط تاثیر بسیاری بر ظاهر بینی و صورت و فیزیولوژی آن دارد.

در رینوپلاستی مدرن ، استئوتومی های بینی با اهداف زیر انجام میشود:

1-  به منظور باریک کردن قاعده بینی پهن ،

2- به منظور پهن کردن یک قاعده بینی خیلی باریک شده

3- به منظور مستقیم کردن یک دیواره بینی منحرف به داخل یا خارج

4- بستن سقف باز شده بینی ناشی از برداشتن قوز بینی

 استئوتومی در افراد پیر با استخوان های نازک که مجبورند که عینک سنگین استفاده کنند باید با احتیاط صورت گیرد.

در بیمارانی که سقف بینی باز میشوند باید به دریجه بینی دقت کرد . در مواردی که عدم کفایت دریجه بینی مطرح است انجام استئوتومی ضروری است و خطرناک است و باید برای اصلاح بستن سقف بینی استفاده نمود .

تکنیک های استئوتومی

به طور کلی به دو روش خارجی و داخلی انجام میشود . برای اجراحی صحیح استئوتومی داخلی از استئوتم 4 میلی متر از پایین ترین قسمت اتصال استخوان بینی به صورت شروع میشود .

استئوتومی جارجی با استفاده از استئوتم 2 میلی متری و از طریق برش کوچک روی پوست انجام میشود که طبیعتا دقیق تر از روش قبلی میباشد . و کمترین خسارت را در جراحی رینوپلاستی ایجاد میکند و استخوانهای بینی دارای پایداری بیشتر هستند . و به دلیل حفظ اتصال پریتوست به استخوان طرفی بینی و حداقل صدمه نسوج  با ورم و خونریزی کمتر همراه است .

اینجانب تمام بیماران خود را با این روش انجام میدهم .بعد از تکمیل استئوتومی دو طرفه با فشار مختصر اقدام به جابجایی به داخل قطعه های متحرک میشود .

محل برش را می شود با بخیه نایلن 60 ترمیم نمود . هر قدر استئوتم به کار رفته کوچکتر باشد ، موثرتر استخوان را قطع میکند . بلافاصله بعد از استئوتومی در اتاق عمل باید از کمپرس آب یخ استفاده کرد . تا از اکیموز و قرمزی دور چشم کاسته گردد .

روش استئوتومی در استخوانهای محدب به روش استئوتومی دوبل میباشد که در این موارد باید استخوان محدب را در دو سطح استئوتومی کرد . تا تحدب آن برطرف گردد . و سمت مقعر را با گذاشتن گرافت صاف کرد .

استئوتومی چه کاری را در راینوپلاستی انجام میدهد

استئوتومی استخوان های بینی با دو هدف کلی انجام میشود :

  1. تغییر محل بینی از محل قدیم به محل جدید و دیگری تغییر شکل استخوان بینی
  2. یک استئوتومی باید با سه مشخصه همراه باشد :
  • کفایت جابجایی و تغییر محل استخوان
  • تغییر شکل و فرم پیرامیدال استخوان بینی به شکل دلخواه و درست
  • کفایت استفامت هرم بینی بعد از کامل شدن استئوتومی ، بدین معنی که( استئوتومی داخلی ) یا خارجی بعد از اتمام آن اگر دارای استقامت کافی نباشد قابل اعتماد نیست.

برای اینکه استقامت استخوانها حفظ شود باید حدقل نخریب در نسوج نرم زیر پوست اطراف آن بوجود آورد .و استخوان های طرفین بینی بعد از استئوتومی میباید دارای تکیه گاه مناسب در سه ناحیه پشت ، و ریشه بینی و ناحیه ماگزیگاری باشد . در غیر این صورت به داینامیک بودن بینی به عنوان یک عضو در حال تغییر و فشار مداوم که عضلات آن به روی استخوان های طرفین به داخل بینی کلاپس ( فرو ریختگی ) پیدا کرده و همراه با خود تنفس و زیبایی ظاهری بینی را تخریب میکند .استئوتومی بر اساس آن به نام های جانبی Lateral ، میانی medial ، عرضی Transverseو یا ترکیبی از انواع استئوتومی ها در یک بیمار تقسیم بندی میشود . و بر اساس سطوح (level ) استئوتومی به نامهای پایین به بالا – پایین به پایین و دوبله تقسیم بندی و تعریف میشود .