راه انتقال این بیماری از طریق تماس و فشار است. یعنی فرد داری زگیل به فرد دیگر ویروس را انتقال میدهد. و از طریق ترشحات بدن نیست.

                                                          
این بیماری اساسا  بیماری منتقله لز راه جنسی است ولی الزاما رابطه جنسی  کامل  لازم نبست. وحتی تماس پوست با پوست نیز سبب انتقال میشود.

 تفاوت بیماری زگیل  تناسلی با بیماری پوستی زگیل در چیست و چرا اینقدر به آن اهمیت داده میشود ؟

عامل زگیل در ناحیه ی تناسلی و غیر تناسلی تقریبا یک گروه کلی از ویروسها هستند.به نام ویروسHPV

(هرچند که زگیلهای پوستی توسط گروه های دیگر هم  ایجاد میشوند.)

ولی اهمیت ویژه ی آن به دلیل محل درگیری است.
ناحیه ای از دهانه ی رحم (سرویکس ) که به آن منطقه ی تبدیل یا T- ZONE گفته می شود. تکثیر بالایی دارد وبسیار نسبت به حضور ویروس حساس است.
این ویروس میتواند با انتقال از ناحیه ی بیرونی  دستگاه تناسلی به داخل ، ابجاد سرطان دهانه ی رحم بکند. که شایعنرین سرطان دستگاه تناسلی بانوان است.

زگیلهای تناسلی چه شکلی دارند؟ راه تشخیص آنها چیست ؟

این ضایعات ، برجستگی های همرنگ پوست یا کمی تیره تر هستند که گاهی نمای گل کلمی پیدا میکنند وکمی در لمس زبر هستند. در صورت دیدن هرگونه ضایعه ای در ناحیه ی تناسلی به پزشک مراجعه کنید.

اگر شریک جنسی مبتلا به زگیل باشد ، ولی خانم هنوز ضایعه ندارد ، نحوه ی پیگیری ودرمان چیست ؟
ابتدا معاینه ی دقیق تحت بزرگنمایی انجام میشود.سپس نمونه سیتولوژی (پاپ اسمیر ) و ویروس شناسی  از سرویکس گرفته وبه آزمایشگاه معتبر ارسال  میگردد. وجود ویروس HPV از نوع پرخطر  انجام کلپوسکوپی و بیوپسی را ضروری میسازد.

 فرق پاپ اسمیر و بیوپسی در چیست ؟
پاپ اسمیر بررسی سلول شناسی است و بیوپسی بررسی بافت شناسی. بیوپسی بررسی عمقی است و پاپ اسمیر بررسی سطحی . در بیوپسی (تکه برداری ) دقت تشخیصی بیشتراز پاپ اسمیر است. انجام پاپ اسمیر سالی یکبار برای همه ی بانوان لازم است ولی انجام کولپوسکوپی و بیوپسی درموارد خاص انجام میشود.

آیا انجام کلپوسکوپی و بیوپسی دردناک است ؟

انجام کلپوسکوپی و بیوپسی اساسا کار مطبی حساب میشود نه اقدامی که نیاز به اطاق عمل داشته باشد. این پروسه حدود نیم ساعت طول میکشد وفرد باید توانایی  تحمل اسپکولوم ،وهمچنین  اقدامات انجام شده  را در این مدت داشته باشد.

باتوجه به اینکه شیوع این ضایعه در خانمهای جوان زیاد بوده و اکثر آنها زایمان نکرده اند، معمولا از روشهای بیحسی استفاده میکنم.

میزان ناتوانی بعد از انجام کلپوسکوپی بیوپسی چقدر است ؟

ناتوانی خاصی وجود ندارد وفرد میتواند به ففالیت های عادی خود ادانه بدهد. هرچند که توصیه میشود یکروز استراحت کنند. و یک هفته نزدیکی  نداشته باشند. به یاد داشته باشید که اهمیت تشخیص سرطانها در تشخیص زودرس آنهاست.بسیاری از موارد زگیلهای تناسلی که مراجعه کرده اتد و تحت کلپوسکوپی وبیوپسی قرار گرفته اند، در مراحل پیش سرطانی بوده  اند و با یک عمل جراحی بسیار کوچک و حتی فقط با تحت نظر گرفتن به زندگی عادی خود میتوانند ادامه بدهند.

با درمان به موقع زگیلهای تناسلی به تشخیص زودرس سرطانهای زنان کمک کنیم