پزشک پوست و مو با تكيه بر دانش و تجربه خود و با شناخت كامل از فيزيك ليزر و مراحل رشد مو و نوع پوست بيمار و پاسخ هاي بافتي، ليزر مناسب را انتخاب مي نمايد.
به طور كلي پوستهاي روشن( تیپ اروپایی) به ليزر الكساندرايت ٧٥٥نانومتر  پاسخ بهتري مي دهند در حالي كه ليزر مناسب براي پوستهاي تيره و نژاد ایرانی  SHR،_E light  و دایود ۸۰۰ نانومتر است.
در خصوص نوع دستگاه بايد به اين نكته اشاره كرد كه اثر بخشي ليزرهاي‌ با كيفيت و استاندارد تا حدي شبيه به هم است و از نظر سيستمهاي خنك كننده و سرعت انجام كار و…. تفاوت هايي وجود دارد.
در كشور ما ليزر الكسا ندرايت به عنوان ليزر بهتر و گران قيمت تر معرفي گرديده است در حاليكه در افراد با پوست تيره و نژاد ایرانی، ليزر دايود و SHR_E light با عوارض كمتري همراه است و بيماران بايد انتخاب نوع ليزر را به پزشك معالج خود بسپارند.

 


بر خلاف تبليغات دروغين و گمراه كننده كه با نام بردن از نوع ليزر و نام دستگاه، موفقيت درمان را تضمين مي نمايند.
فقط نوع دستگاه تضمين كننده نتايج درمان نيست بلكه تجربه و دانش پزشك است كه با انتخاب ليزر مناسب براي بيمار به نتايج درماني مورد نظر مي رسد. چه بسا بيماران زيادي كه با همين تبليغات به سمت مراكز و افراد فاقد صلاحيت كشيده مي شوند و دچار عوارضي مانند سوختگي و لك و تاول و جوشگاه دائمي و…مي شوند.