لاپاروسكوپي نوعي تكنيك جهت مشاهده اعضاي درون شكم با كمك يك لوله دوربين دار مي باشد.اين لوله از طريق يك برش كوچك زير ناف و تحت بيهوشي وارد شكم ميشود.
اين تكنيك به علت كاهش زمان بستري بيمار در بيمارستان و كاهش درد و كاهش اندازه برش و اسكار پس از جراحي بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر از لاپاروسكوپي براي تشخيص و درمان بسياري از بيماري ها استفاده ميشود از جمله كله سيستيت( كيسه صفرا) ،ناباروري و چسبندگي هاي تخمدان و كيست هاي تخمدان، اندومتريوز، انواع فتق، جراحي هاي چاقي معده،...

 


فتق چيست؟       
خروج يك عضو از ديواره اي كه آن را در برگرفته را فتق يا هرني (hernia) مي نامند.

انواع مختلف فتق عبارتند از:
فتق نافي: از نقص جدار شكم در ناحيه ناف ايجاد ميشود
فتق راني: از زير رباط اينگوئينال و در ناحيه ران ايجاد ميشود و در زنان شايعتر است.
فتق اينگوئنال: در كشاله ران يا درون كيسه بيضه اتفاق ميفتد و در مردان شايعتر است.
فتق برشي(incisional) :در محل برش جراحي قبلي رخ ميدهد و در اثر جدا شدن عضلات در آن ناحيه است.

حبس احشا سبب نارسايي در خون رساني به عضو شده و سياه شدن و گانگرن عضو را در پي خواهد داشت.
علايم فتق شامل درد و ناراحتي در كشاله ران و شكم كه با خم شدن و بلند كردن جسم سنگين بيشتر ميشود.
برجستگي و توده در محل كه با زور زدن و سرفه كردن بزرگتر ميشود.
تب،تهوع،استفراغ،عدم بازگشت توده سرجاي خود و تغيير رنگ پوست در محل توده به رنگ قرمز و بنفش و سياه نشانه گير افتادن فتق بوده و نياز به جراحي اورژانس دارد
در ساير موارد جراحي به صورت الكتيو بوده كه روش ارجح آن جراحي لاپاروسكوپيك فتق ميباشد.

مزاياي روش لاپاروسكوپي:

  • مدت زمان بستري در جراحي لاپاروسكوپيك كمتر است
  • چسبندگي داخل شكمي كمتر خواهد بود
  • عوارض پس از جراحي نظير عفونت كاهش ميابد
  • خونريزي حين عمل كاهش ميابد
  • محل برش كوچيكتر بوده و از نظر زيبايي اسكار كمتري باقي خواهد ماند
  • درد پس از جراحي كمتر ميباشد
  • ترخيص از بيمارستان سريعتر خواهد بود
  • مشاهده اعضاي داخل شكم بهتر و راحت تر ميباشد

دكتر آرمان آقايي پژوهشگر برتر داراى بورد تخصصي جراحي و لاپاروسكوپي و عضو جامعه جراحان كبد و صفرا بين المللى فرانسه و عضو جامعه جراحان ايران در كلينيك تخصصي ساج داراي سوابق طولاني در زمينه جراحي لاپاروسكوپي بخصوص انواع فتق و كيسه صفرا همچنين جراحى انواع تومورهاى دستگاه گوارش و تيروئيد و پستان مي باشند.


اين مركز طرف قرارداد با كليه بيمه هاي پايه و تكميلي مي باشد