بدیهی است که در دندانپزشکی هم پیشگیری بهتر از درمان هست، معاینه سالانه توسط دندانپزشک و تهیه یک عکس کامل از دندانها میتواند به تشخیص بسیاری از مشکلات ریز و درشت دندانپزشکی کمک شایانی بکند بویژه پوسیدگی های بین دندانی را بعنوان شایع ترین عامل تخریب مجموعه دندانی مشخص کند که در این مرحله با کمترین آسیب و هزینه قابل درمان می باشد و روندی که اگر صورت نگیرد میتواند به تخریب وسیع دندانها، تحمیل درد و هزینه های سنگین دندانپزشکی بیانجامد.

چندین دهه است که اثر عنصر فلوراید در پیشگیری از پوسیدگی دندانها ثابت شده است، این تاثیر در چند شهر کشورمان هم که فلوراید بلایی دارند کاملا ثابت شده است،

دوره سنی 7 تا 12 سال دوران طلایی دندانپزشکی هست که جذب فلوراید در این دوران صورت میگیرد و میتوان جنس دندانها را تغییر داد و نسبت به پوسیدگی مقاوم کرد.

اهمیت حفظ دندانهای شیری در این دوران بسیار زیاد و حیاتی است و در صورت اجبار به کشیدن دندان شیری حتما باید از فضا نگهدار استفاده شود. اهمیت وضعیت فک کودکان: کوچکی یا عقب، جلو بودن فک در این دوران به راحتی با پلاکهای متحرک درمان میشود که اگر درمان نشود بعدها با جراحی فک و ارتودنسی و هزینه های زیاد اصلاح پذیر خواهد بود.