در اولین قدم باید بودجه مورد نظر را مشخص کنید که بتوانید بهترین خدمات مجالس و تشریفات مجالس را انتخاب کنید
بعد از مشخص کردن بودجه باید به دنبال موسسه تشریفات مجالس که بهترین خدمات را با مبلغ مورد نظر انجام دهد تعداد خدماتی که یک موسسه تشریفات مجالس انجام می دهد ملاک نمی باشد بلکه کیفیت تشریفات عروسی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

 


تحقیق در مورد کترینگ عروسی:
حالا باید موسسه انتخابی را مورد ارزیابی قرار دهیم که تا به امروز چگونه عمل کرده است ابزارهای ما برای پیدا کردن یک موسسه خدمات مجالس خوب:
1- حضور در تست زنده مراسم
2- سابقه کاری تشریفات و خدمات مجالس
3-رضایت عروس و داماد های قبلی
4- تحقیق در شبکه های اجتماعی و اینترنت
5- تعداد مراسم های انجام شده

موسسات مرتبط به خدمات مجالس عروسی:
خدمات جانبی که موسسه به عروس و داماد می دهداز اهمیت بالایی برخوردار می باشد به نحوی که یک تشریفات عروسی می تواند با معرفی تیم های حرفه ای در زمینه فیلم برداری و عکاسی ,موزیک, سفره عقد,دسته گل و ماشین عروس,لباس عروسو داماد سهم به سزایی در سهولت انتخاب و هزینه تمام شده برگزاری مراسم عروسی برای شما دوستان گرامی داشته باشد