در ایران  سه دسته فروشنده حیوان وجود دارند:
 ۱_ افرادی که در خانه خود سگ و گربه ای دارند و با جفت گیری و بدنیا امدن توله ها یا بچه گربه مبادرت به فروش آنها می کنند.
 ۲_ وارد کنندگانی که سگ و گربه خاص را از خارج وارد و آنها را می فروشند.
۳_ کلاپهای که نژادهای خاصی را پرورش  می دهند و توله ها را می فروشند.‌

 

سالها در ایران تصور می شد که سگها و گربه های  که در خانه  زندگی می کنند گزینه مناسبتر برای خرید حیوان خانگی هستند شاید از منظر قیمتی این خرید گزینه مناسب باشد. اما از لحاظ علمی و بهداشتی گزینه مناسب نیست.
سیستم پرورش در کلاپهای معتبر دنیا به این صورت است که کلاپ اقدام به خرید حیوان نر و ماده با شجرنامه کامل می کند. این شجرنامه شامل درجه خلوص بالا، کم بودن درصد بیماری مادرزادی، داشتن سلامت کامل از لحاظ بیماری.
این موارد عاملی می شود که قیمت تمام شده سگهای مولد بسیار بالا تمام شود.
در کلاپها مولدها توسط جیره استاندارد  تغذیه می شوند. واکسیناسیون مرتب مولدها بسیار حائز اهمیت است، همچنین مولدها مرتب از لحاظ بیماری چک می شوند. نخستین زایمان مولدها در کلاپها بسیار اهمیت دارد زیر در صورت مشاهده بیماری خاصی در توله ها آن مولد بطور کل حذف می شود. اینها عواملی هستند که قیمت تمام شده یک توله را در کلاپ معتبر تعیین می کند.
این عوامل سبب شده است تا بسیاری از متخصصان برجسته داخلی دامهای کوچک دنیا، پیشنهاد خرید حیوان خانگی را از کلاپهای معتبر می دهند.

سوالی که در ذهن برخی نقش می بندد این است چرا حیوانی که در خانه بدنیا می آید بهتر از حیوان کلاپ نیست؟
برخی از دلایل را در بالا بیان کردیم سلامت کامل حیوان در حیوانات خانه چه از لحاظ بیماریهای ژنتیکی و چه از لحاظ بیماری داخلی در نر و ماده مورد بررسی قرار نمی گیرد( منظور سلامت مربوط به نسل گیری است) برای همین دامپزشکان توصیه عقیم کردن  حیواناتی که در خانه نگهداری می شوند را می دهند. همچنین در صد خلوص نژاد در این حیوانات کاهش می یابد.