توله های سگ بسیار کنجکاو هستند و تلاش می کنند با دهان و زبان خود با دنیایی بیرون ارتباط بر قرار کنند تا شناخت دقیقتری از دنیای بیرون بدست بیاورند اما این شناخت همیشه خوشایند نیست و سبب بسیاری از بیماریهای می شود که یکی از آنها اسهال است.  

اسهال توله سگها به دو دسته تغذیه ای و عفونی می توان تقسیم کرد.
اسهال تغذیه می تواند در اثر خوردن چیز ناجور باشد این چیز ناجور می تواند مواد خارجی مانند پارچه، روزنامه، پلاستیک و هر وسیله دیگر باشند. گاهی اسهال تغذیه ای ناشی از خوردن غذای می شود که با دستگاه گوارش توله سازگار نیست مثال این نوع غذا شیر گاو است که سبب اسهال در بسیاری از توله سگها می شود. غذاهای ادویه دار نیز منشا برخی اسهالهای تغذیه ای در توله ها هستند. مشاهده شده پرخوری بیش از اندازه سبب اسهال می شود. تغذیه با غذای مانده نیز علت دیگر اسهال تغذیه ای است. تغییرات غذایی نیز منشا برخی اسهال تغذیه ای است.

 اسهال عفونی علتهای مختلفی دارد باکتری، ویروس، انگلها، قارچها گوارشی علت اسهال عفونی هستند. بیماریهای مانندBIDو مشکلات پانکراس نیز سبب اسهال می شوند.   

در صورت مشاهده اسهال در توله توصیه می شود به توله ۱۲ ساعت   غذا نداد و بعد  از آن حجم کمی غذا به توله داد دادن کته ماست سبب سفت شدن مدفوع می شود. توله های اسهالی باید   سریعا توسط دامپزشک معاینه شوند تا در صورت عفونی بودن سریع درمان لازم انجام شود. برنامه غذای که توسط مراکز پرورش و با مشورت متخصصان داخلی دامهای  کوچک  توصیه می شود یکی از بهترین روش برای کنترل اسهالهای تغذیه ای است