امروزه به دلیل تقاضای بیماران برای داشتن لبخندی زیبا،روش های متعددی برای زیباسازی طرح لبخند به وجود آمده؛حتی برای بیمارانی که به طور مادرزادی دچار missing(نبود دندان)در ناحیه زیبایی هستند یا بنا به دلایلی مجبور به کشیدن دندان خود در ناحیه زیبایی شدند هم روشی وجود دارد.

اصلاح طرح لبخند بر روی دندان هایی که مشکل اساسی آنها تغییر رنگ،شکل نامناسب و لب پریدگی هایی ناشی از ضربه و یا سایش دندان ها می باشد،با روش ونیر پرسلن یا ونیر کامپوزیت انجام می گیرد.ونیر پرسلن پوسته های نازک مینایی می باشد که فقط سطح بیرونی دندان را پوشش می دهد.ونیر کامپوزیت در مطب و به صورت مستقیم توسط متخصص زیبایی دکتر فرخ نژاد انجام می شود درحالیکه ونیر پرسلن یک پروسه لابراتواری در پروسه درمانی خود دارد.در کلینیک تخصصی دکتر فرخ نژاد انجام ونیر پرسلن با جدید ترین متد های روز و بهترین مواد موجود با بهترین تکنسین لابراتواری برای بیمار انجام می گیرد چرا که هدف این متخصص زیبایی،صورت گرفتن درمان به طور تخصصی می باشد.حال در بیمارانی که دچار سایش دندان می باشند علاوه بر درمان ونیر پرسلن برای زیبایی لبخند و محافظت از دندان،تجویز گارد شبانه هم صورت می گیرد.این گارد برای جلوگیری از فشار آمدن به مفصل TMJ و مشکلات فکی می باشد.

روشی که برای درمان بیماران با بی دندانی در ناحیه زیبایی می باشد،ایمپلنت دندان با روکش های جدید زیرکونیا است.چرا که این روکش دارای فریم فلزی نمی باشد و قابلیت آنرا دارد که در ناحیه زیبایی استفاده شود و باعث بهبود بخشیدن لبخند بیمار شود.ایمپلنت دندان علاوه بر زیبایی در این ناحیه، جنبه ی درمانی نیز دارد.با نبود یک دندان و وجود فضای خالی بین آنها،دندان های دیگر حرکت کرده تا فضای خالی را پر کنند.این حرکت باعث از بین رفتن نظم فکی،جفتگیری نامناسب دو فک و باز شدن تماس بین دندان می شود که این موضوع خود باعث نازیبایی لبخند و گیر غذایی بین دندان ها شده و در نهایت باعث پوسیدگی و التهاب لثه خواهد شد.

التهاب لثه و تجمع غذا در ناحیه بین دندانی باعث ایجاد پلاک میکروبی و در نهایت بیماری لثه می شود.بیماریه اولیه لثه به معنی التهاب لثه می باشد.لثه در نزدیکی دندان ها قرمز و متورم می شود و به هنگام مسواک زدن لثه شما خونریزی می کند.پاکت های کوپکی بین دندان و لثه شما بوجود می آید.در صورت عمیق شدن پاکت ها که این موضوع نتیجه تجمع پلاک میکروبی هستند،تورم لثه ها بیشتر می شود که به این بیماری پریودنتیت گفته می شود.

بیماری لثه می تواند قبل از اینکه شما متوجه شوید پیشرفت کند.به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که با مشاهده اولین علائم بیماری اقدام کنید.

نشانه های اولیه بیماری لثه عبارتند از:

-خونریزی لثه هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن

-لثه قرمز

-لثه ملتهب و متورم

به دنبال بیماری لثه و تحلیل استخوان،تحلیل لثه ظاهر می شود.روش درمان این بیماری بستگی به شرایط کلینیکی بیمار دارد.اگر بیماری در مراحل اولیه خود باشد با درمان جرمگیری و بروساژ از تحلیل بیشتر لثه می توان جلوگیری کرد.اما در حالتی که لثه آنقدر تحلیل رفته باشد که ریشه های دندان ها نمایان باشد باید از روش جراحی پیوند لثه استفاده کرد.

انواع پیوند لثه:

-پیوند لثه آزاد

-پیوند لثه بافت همبندی

-پیوند بافت همبندی آزاد

امروزه به دلیل تقاضای بیماران برای داشتن لبخندی زیبا،روش های متعددی برای زیباسازی طرح لبخند به وجود آمده؛حتی برای بیمارانی که به طور مادرزادی دچار missing(نبود دندان)در ناحیه زیبایی هستند یا بنا به دلایلی مجبور به کشیدن دندان خود در ناحیه زیبایی شدند هم روشی وجود دارد.

اصلاح طرح لبخند بر روی دندان هایی که مشکل اساسی آنها تغییر رنگ،شکل نامناسب و لب پریدگی هایی ناشی از ضربه و یا سایش دندان ها می باشد،با روش ونیر پرسلن یا ونیر کامپوزیت انجام می گیرد.ونیر پرسلن پوسته های نازک مینایی می باشد که فقط سطح بیرونی دندان را پوشش می دهد.ونیر کامپوزیت در مطب و به صورت مستقیم توسط متخصص زیبایی دکتر فرخ نژاد انجام می شود درحالیکه ونیر پرسلن یک پروسه لابراتواری در پروسه درمانی خود دارد.در کلینیک تخصصی دکتر فرخ نژاد انجام ونیر پرسلن با جدید ترین متد های روز و بهترین مواد موجود با بهترین تکنسین لابراتواری برای بیمار انجام می گیرد چرا که هدف این متخصص زیبایی،صورت گرفتن درمان به طور تخصصی می باشد.حال در بیمارانی که دچار سایش دندان می باشند علاوه بر درمان ونیر پرسلن برای زیبایی لبخند و محافظت از دندان،تجویز گارد شبانه هم صورت می گیرد.این گارد برای جلوگیری از فشار آمدن به مفصل TMJ و مشکلات فکی می باشد.

روشی که برای درمان بیماران با بی دندانی در ناحیه زیبایی می باشد،ایمپلنت دندان با روکش های جدید زیرکونیا است.چرا که این روکش دارای فریم فلزی نمی باشد و قابلیت آنرا دارد که در ناحیه زیبایی استفاده شود و باعث بهبود بخشیدن لبخند بیمار شود.ایمپلنت دندان علاوه بر زیبایی در این ناحیه، جنبه ی درمانی نیز دارد.با نبود یک دندان و وجود فضای خالی بین آنها،دندان های دیگر حرکت کرده تا فضای خالی را پر کنند.این حرکت باعث از بین رفتن نظم فکی،جفتگیری نامناسب دو فک و باز شدن تماس بین دندان می شود که این موضوع خود باعث نازیبایی لبخند و گیر غذایی بین دندان ها شده و در نهایت باعث پوسیدگی و التهاب لثه خواهد شد.

التهاب لثه و تجمع غذا در ناحیه بین دندانی باعث ایجاد پلاک میکروبی و در نهایت بیماری لثه می شود.بیماریه اولیه لثه به معنی التهاب لثه می باشد.لثه در نزدیکی دندان ها قرمز و متورم می شود و به هنگام مسواک زدن لثه شما خونریزی می کند.پاکت های کوپکی بین دندان و لثه شما بوجود می آید.در صورت عمیق شدن پاکت ها که این موضوع نتیجه تجمع پلاک میکروبی هستند،تورم لثه ها بیشتر می شود که به این بیماری پریودنتیت گفته می شود.

بیماری لثه می تواند قبل از اینکه شما متوجه شوید پیشرفت کند.به همین دلیل بسیار حائز اهمیت است که با مشاهده اولین علائم بیماری اقدام کنید.

نشانه های اولیه بیماری لثه عبارتند از:

-خونریزی لثه هنگام مسواک زدن و نخ کشیدن

-لثه قرمز

-لثه ملتهب و متورم

به دنبال بیماری لثه و تحلیل استخوان،تحلیل لثه ظاهر می شود.روش درمان این بیماری بستگی به شرایط کلینیکی بیمار دارد.اگر بیماری در مراحل اولیه خود باشد با درمان جرمگیری و بروساژ از تحلیل بیشتر لثه می توان جلوگیری کرد.اما در حالتی که لثه آنقدر تحلیل رفته باشد که ریشه های دندان ها نمایان باشد باید از روش جراحی پیوند لثه استفاده کرد.

انواع پیوند لثه:

-پیوند لثه آزاد

-پیوند لثه بافت همبندی

-پیوند بافت همبندی آزاد