آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چطور می توانید اطلاعات را برای یک آزمون به خاطر بیاورید؟ توانایی خلق خاطرات جدید، ذخیره سازی آنها برای یک دوره زمانی، و یادآوری آنها درصورت نیاز به ما کمک می کند که یاد بگیریم و با دنیای اطراف خود تعامل داشته باشیم. برای چند لحظه به این فکر کنیم که چند بار در روز شما بر حافظه خود تکیه می کنید تا عملکردی داشته باشید – از بخاطر آوری نحوه کار با کامپیوتر گرفته تا به یادآوری رمز عبور خود برای ورود به حساب بانکی آنلاین خود. هزاران سال است که مطالعة حافظه انسان یک موضوع مهم برای علوم و فلسفه بوده است، و به یکی از اصلی ترین موضوعات مورد علاقه در روانشناختی شناختی بوده است. اما حافظه واقعا چیست؟ خاطرات چطور شکل می گیرند؟ مرور زیر یک نگاه کوتاه به این می اندازد که حافظه چیست، چطور کار می کند، و چطور سازمان دهی می شود.
حافظه چیست؟ 
حافظه (memory) عبارت است از فریندهایی که برای اکتساب، ذخیره سازی، نگهداری و بعدا بازیابی اطلاعات به کار می روند. سه نوع فرایند اصلی در حافظه درگیر هستند: کدگذاری، ذخیره سازی، و بازیابی. به منظور تشکیلِ خاطرات جدید، اطلاعات باید به شکل های قابل استفاده تغییر داده شوند، که از طریق فرایندی به نام کدگذاری رخ می دهد. وقتی اطلاعات بطور موفقیت آمیز کدگذاری شد، باید برای استفاده های بعدی در حافظه ذخیره شود.
اکثر این خاطرات ذخیره شده اکثرا در خارج از آگاهی ما قرار گرفته، به جز زمانی که ما واقعا نیاز داریم که از آن استفاده کنیم. فرایند بازیابی به ما امکان می دهد که خاطرات ذخیره شده را به آگاهی هشیار خود بیاوریم. حافظه به طورمعمول نابود نمی شود. حتی کهنسالان و افرادی که از مشکل حافظه رنج می برند، می توانند با پشتکار و شناخت نوع حافظه خویش به بازیافت آن بپردازند. بدون حافظه یادگیری مفهومی نخواهد داشت. اینکه می توانیم بخوانیم، بنویسیم، حساب کنیم و حتی صحبت کنیم، چهره دوستان را از یکدیگر بازشناسی کنیم و حتی راه خانه خود را پیدا کنیم، همه نشانه هایی از اهمیت و نقش حافظه است. 
انواع حافظه
تاکنون دسته بندی های گوناگونی از حافظه به عمل آمده است که ساده ترین آن حافظه درازمدت و کوتاه مدت است. 
1-حافظه حسی
حافظه حسی اولین مرحله حافظه است. درطول این مرحله، اطلاعات حسی از محیط برای یک دوره زمانی بسیار کوتاه ذخیره می شوند، که عموما برای اطلاعات بصری حدود نیم ثانیه و برای اطلاعات شنیداری به مدت 3 الی 4 ثانیه دوام دارد. ما تنها به بخشی از جنبه های این حافظه حسی توجه می کنیم، و اجازه می دهیم که این اطلاعات به مرحله بعدی یعنی حافظه کوتاه مدت وارد شوند. 
2-حافظه کوتاه مدت
حافظه کوتاه مدت شامل اطلاعاتی است که ما در حال حاضر از آنها آگاه هستیم یا درمورد آنها فکر می کنیم. در روانشناسی فروید، این حافظه همان ذهن هشیار است. توجه به خاطرات حسی باعث ایجاد اطلاعات در حافظه کوتاه مدت می شود. اکثر اطلاعاتی که در حافظه فعال ذخیره می شوند تقریبا به مدت 15 الی 30 ثانیه نگه داشته می شوند. درحالیکه بسیاری از خاطرات کوتاه مدت ما به سرعت فراموش می‌شوند، توجه به این اطلاعات باعث می شود که خاطرات به مرحله بعدی یعنی حافظه بلندمدت وارد شوند.
3-حافظه فعال
حافظه فعال همانند حافظه کوتاه مدت است ولی با این تفاوت که حافظه کوتاه مدت به مثابه انباره غیر فعال در نظر گرفته می شود در حالی که حافظه فعال فرایند های جاری مداوم را در بر می گیرد. و حافظه فعال دارای ظرفیت نگه داری و دستکاری اطلاعات ذهنی فراتر از دوره زمانی حافظه کوتاه مدت است که نقش مهمی در فراهم کردن گشتره وسیعی از فعالیت های روزانه مخصوصا در کودکی ایفا می کند. 
4-حافظه بلندمدت
حافظه بلندمدت ذخیره سازی مداوم اطلاعات است. در روانشناسی فروید، حافظه بلندمدت همان ناهشیار و نیمه هشیار است. این اطلاعات اکثرا خارج از آگاهی ما هستند اما در هنگام نیاز می توان آنها را به حافظه کارکردی آورد تا مورد استفاده قرار گیرند. یادآوری برخی از این اطلاعات نسبتا آسان است، اما دسترسی به برخی از خاطرات دیگر بسیار سخت تر است.
حافظه دیداری یک توانایی بـرای شناسـایی موضـوعات و حوادث دیده شده‌ی قبلی، بدون وابسـتگی بـه درون‌دادهـای مربوط به حافظه‌ی کلامی است. زیرا درون‌دادهای بینایی زیر بخش‌هایی از تصاویر شـبکه‌ای مشـخص و معـین هسـتند. این تصاویر نیاز بـه ذخیـره شـدن در حافظـه دارنـد کـه در مراحل زمانی مختلف با رویـدادهای جدیـد مـورد مقایسـه قرار می‌گیرند. بـدون فهـم، ادراك و شـناخت بینـایی، ایـن تصاویر تنها مجموعه‌ای از انـواع رویـدادها و صـحنه‌هـایی هستند که قادر بـه یـادآوری آن‌هـا نخـواهیم بـود؛ بنـابراین 
نوشته شده توسط موسسه پرورش ذهن فرزام 
حافظه دیداری برای نگهداری و ثبت اطلاعـات، ضـروری اســت.
ـ به عبارتی ساده می‌توان گفت حافظه‌ی دیداری به تمام چیزهایی که از طریق بینایی و چشم به حافظه سپرده می‌شوند را شامل می‌شود؛ البته نه همه‌ی چیزهایی که دیده می‌شوند. به خاطر سپردن ویژگی‌های یک شکل، فرم، نشانه،داده و… از این گونه است. حال جواب به این سؤال: ـ چگونه می‌فهمیم که این یادسپاری و ذخیره سازی روی داده است؟ می‌شود بخش پایانی این تعریف. وقتی کودک من هنوز مرا می‌شناسد یعنی هنوز چهره‌ی مرا، فرم صورت من و ویژگی‌های ظاهری مرا به یاد دارد و با به یادآوری آن‌چه دیده است؛ می‌فهمد که من پدرش هستم. به فراخوانی اطلاعات ذخیره شده، بازشناسی و یادآوری دست می‌زند. یعنی ما به عنوان معلّم و مربیان آموزش هنگام مشاهده‌ی رفتار کودک می‌فهمیم که حافظه‌ی دیداری کودک خوب عمل کرده است یا مشکلی برایش پیش آمده است. در نظام آموزشی فعلی مقطع ابتدایی، جایی که حافظه‌ی دیداری به نفس زدن می‌افتد و اغلب کم می‌آورد در درس املای فارسی است.
حافظه شنیداری
افرادی که از راه شنیدن و تمرکز شنیداری به مرحله یادگیری پایدار می رسند، دارای حافظه شنیداری اند . این افراد دقیق تر از بقیه به صدای های جهان پیرامون گوش می دهند و تشخیص صداها نیز برایشان آسان تر است; بدین سبب وقتی کسی که یک یا دو بار با آن ها سخن گفته، با آنان ارتباط تلفنی برقرار می کند، بی درنگ صدایش را تشخیص می دهند .
اینان همیشه صداها، آهنگ ها، اصوات و گفت وگوها را با هم می سنجند و یادآور می شوند فلان صدا شبیه فلان چیز است; صدای این دو نفر شباهت دارد . این آهنگ را قبلا شنیده ام و چقدر دقیق کپی برداری شده است . این افراد در کودکی نیز قابل تشخیص اند . آن ها در کودکی با صدای بلند سخن می گویند و میزان دقت و استماع مخاطب برایشان مهم است . حتی اگر مخاطب به دیدگانشان خیره شود، چنان چه احساس کنند به آن ها توجه ندارد، معترض می شوند; سکوت پیشه می سازند یا لب به شکوه می گشایند . و استدلال مخاطب را - به شما می نگریستم و به دقت گوش می کردم - باور نمی کنند .
این دسته از افراد هنگام تدریس معلم چشم ها را می بندند و به جایی خیره می شوند یا سر را پایین می اندازند و به دقت گوش می دهند . افزون بر این، گاه زیر لب سخنان استاد را تکرار می کنند . گاه معلمان محترم این افراد را به خطا از حالات یاد شده باز می دارند و کردارشان را نشانه بی توجهی می پندارند; در حالی که این حالات برای این گونه حافظه ها جز تمرکز معنایی ندارد .
آهنگ، طنین، سرعت، صلابت و کیفیت صدا برای این افراد بسیار مهم است .
نابینایان بیش از دیگران از این حافظه بهره می برند و در حفیقت فقدان بینایی را با آن جبران می کنند .
در صورت نیاز مرکز پژوهشی پرورش ذهن فرزام با ارایه پک دقت و تمرکزو برگزاری کلاس های خصوصی (پرورش ذهن، افزایش حافظه، توسعه مهارت های ذهنی و رفتاری، استعدایابی، بهبود عملکرد و رفتار  در منزل شما یا در مراکز خود بدون هیچ محدودیت سنی برای ارتقا سطح کیفیت زندگی شما کمک رسان باشد.
با ما تماس بگیرید: 22302092 _ 22275312